DOJAVA POŽARA

Dojava požara na vreme može spasiti ne samo Vašu imovinu, već i živote u ekstremnim slučajevima. Savremeni sistemi za detekciju i dojavu požara omogućavaju pravovremenu evakuaciju ukućana, osoblja, zaposlenih gostiju i brzu intervenciju dok je opasnost još na početnom nivou. Protivpožarni sistemi nisu samo pametna poslovna odluka, već i zakonska obaveza svakoj poslodavca, kao i moralna obaveza svakog pojedinca. Pri izbijanju požara, pravovremeno reagovanje je od presudne važnosti kako bi se incident suzbio i kako bi Vaša imovina ostala netaknuta u ovakvim situacijama.

Vrhunski sistemi za detekciju i dojavu neželjenog prisustva vatre, poznatog svetskog proizvođača, kompanije ELKRON, potrebni su svakoj prostoriji i svakom pojedincu koji brine o sigurnosti doma ili poslovnog prostora. Sistemi za dojavu požara su elektronski sistemi koji samostalno, bez intervencije čoveka, automatski otkrivaju i dojavljuju požar u objektima, te je Vaše samo da se poverenje pružite nama, a mi ćemo brinuti o Vašoj bezbednosti u svakom trenutku.

 

Protivpožarni sistemi mogu biti manuelni, automatski ili kombinovani, a Macchina Group će se, u dogovoru sa Vama, potruditi da za Vaš prostor pronađe najoptimalnije rešenje. Procena rizika od požara pruža najbolji uvid u potencijalne požarne opasnosti, mere za smanjenja rizika od požara, mere predrostrožnosti i obuku osoblja.

Pored prodaje kompletne opreme (adresibilnih i konvencionalnih centrala, modula, detektora i konzola), pružamo kompletna projektna rešenja za zaštitu objekata svih veličina i objekata sa posebnim zahtevima, od najmanjih privatnih stanova do velikih industrijskih postrojenja.