Strukturno kabliranje

Kablovska infrastruktura namenjena telekomunikacionim servisima potrebana je u svim u zgradama i naseljima, posebno ukoliko su u pitanju poslovni kompleksi koji zahtevaju visok nivo telekomunikacionih usluga i brzinu i oštrinu prenosa podataka. Strukturno kabliranje je univerzalno, fleksibilno i prilagodljivo rešenje za sve privatne i poslovne korisnike.
U današnje vreme, smatra se standardom imati pristup telefonskoj i računarskoj mreži, a odsustvo ove mreže dovodi do nemogućnosti komunikacije. Pažljivim odabirom najkvalitetnije opreme moguće je dostići fantastične performanse sistema bez obzira na težinu zahteva.
Projektovanje i instalacija strukturnog kablovskog sistema rukovođena je setom standarda koji određuju pravila pri kabliranju za glasovne i veze podataka u poslovnim prostorima, stambenim objektima i slično. Macchina Group projektuje i izvodi strukturno kabliranje prema strogim standardima u najkraćem mogućem roku. Ugrađuje se isključivo oprema najpoznatijih svetskih proizvođača (Draka, Panduit, Legrand...), koji su garancija kvaliteta i pouzdanosti izvedene strukturne kablaže namenjene prenosu telekomunikacionih signala.