TELEKOMUNIKACIJE

Značaj komunikacije u modernom dobu diktira neverovatan razvoj sektora komunikacija na globalnom nivou. Vreme kada je telefonska instalacija služila samo za prenos govora je ostalo davno iza nas. Danas svi oblici informacija koje se mogu pojaviti u modernim kompanijama i kancelarijama (govor, slika, tekst, računarski podaci i video-konferencija) prenose se istim ovim instalacijama koje su nekada služile samo za prenos govora. Telefonske centrale namenjene za mala, srednja i velika preduzeća ispratile su zahteve korisnika i današnje telefonske centrale imaju mnoštvo funkcija.

Telefonija

Moderne telekomunikacije su jedna od delatnosti u kojoj se Macchina Group ističe na tržištu, posebno oblasti telefonije. Moderne telefonske centrale sada prenose sve oblike informacija kroz različite funkcije, kako standardne telefonske, tako i specifične poslovne funkcije. Mogućnosti i kvalitet telefonije zavise od centrale, samog aparata, tako i od mreža. Macchina Group sarađuje samo sa najpoznatijim svetskim proizvođačima, kako bi klijentima garantovali najbolji mogući kvalitet zvuka i slike, kao i brz prenos podataka, od kojih mnogima zavisi budućnost poslovanja.